Personliga verktyg
Dokumentåtgärder

Våra Tjänster - THE Walk

Upp en nivå
Coaching
Coaching is a support to individual and professional growth and can be done individually or in a group setting. Based on our firm belief that self-awareness and self-esteem are keys to personal and professional success, we offer individual and group coaching services.
Ledningsgruppsutveckling - LGU
LGU är en process med slutmålet att skapa ett högpresterande ledningsteam. Ledningsgrupper är en speciell form av grupp där individens förmåga att leda sig själv - och därigenom bidra till gruppens och hela organisationens utveckling - ställs på sin spets. I processen utgår vi från det perspektiv på organisationer och människor som beskrivs i The Human Element.