Personliga verktyg
Dokumentåtgärder

Utveckling av Mänsklig och Organisatorisk Potential

Petrina Consulting har blivit Petrina & Partners! Välkommen till vår nya hemsida: www.petrinapartners.se
 
Suz & Janne (AA)

Besök vår nya hemsida: www.petrinapartners.se

Petrina Consulting heter sedan hösten 2010 Petrina & Partners AB, med adress Kungsgatan 26 A i Luleå. Se mer om våra nya medarbetare och våra tjänster på http://petrinapartners.se/

 

 

"Människan är inte organisationens viktigaste tillgång

 - människan är organisationen" /Okänd.